SEC’in Borsa Yatırım Fonları için yürürlüğe koyduğu yeni mevzuata (6c-11 kuralı) uyum konusunda, dxFeed BYF piyasa verilerinin otomatik olarak hesaplanmasını, saklanmasını, gösterimini ve analizini sağlayan kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.

SEC 6c-11 kuralının gerektirdikleri

6c-11 kuralı kapsamında, aşağıdaki bilgiler internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmalıdır:

 • Prim veya iskontosu yedi işlem gününden daha uzun bir süre boyunca art arda %2’den fazla olan BYF’ler
 • Bir önceki takvim yılında ve içinde bulunulan yılın çeyrek dönemleri itibarıyla BYF paylarının primli veya iskontolu işlem gördüğü gün sayılarının gösterildiği bir tablo ve çizgi grafiği
 • Son 30 takvim günü boyunca alış-satış kotasyon marjının medyan değeri
 • Her biri bir önceki gün sonu itibarıyla olmak üzere; pay başına net varlık değeri, piyasa fiyatı, prim/iskonto durumu.

Son 7 gün boyunca fiyatı net varlık değerinin %2’den fazla altına düşen veya üzerine çıkan ilk BYF

Örnek veri setini inceleyin (JSON formatı)

BYF kodu Tanımı Prim veya iskonto, % * Küçük grafik Asgari Azami
* – API kanalıyla daha doğru veriler elde edilebilmektedir
Değerler 12/26/2019 tarihinde hesaplanmıştır
BYF’lerdeki prim/iskonto bilgisi piyasa fiyatı ve pay başına net varlık değeri arasındaki sapmanın önemli ve ısrarlı olduğu bilgisini daha şeffaf bir şekilde vermekte,
bu da yatırım kararlarının daha doğru bilgi ile yapılmasını sağlayabilmektedir.

30 günlük bir dönemde alış-satış fiyatları arasındaki marjın medyan değeri bakımından ilk 5 BYF

Örnek veri setini inceleyin (JSON formatı)

BYF kodu Tanımı Medyan marj *
* – API kanalıyla daha doğru veriler elde edilebilmektedir
Değerler 12/26/2019 tarihinde hesaplanmıştır
Alış-satış fiyatları arasındaki marj bilgisi yatırımcılara ikincil piyasada BYF işlemi yaparken alış-satış arasındaki marj maliyetine katlanmak zorunda kalabilecekleri,
bunun da yatırımın toplam maliyetini etkileyebileceği bilgisini vermektedir.

SEC 6c-11 Kuralına Uyum Sağlamaya Yönelik dxFeed Çözümü

dxFeed, 6c-11 kuralının gereğinin yerine getirilmesi için tam bir veri seti, ve daha fazlasını sağlamaktadır:

 • Primleri ve İskontoları günlük olarak yayınlayan hesaplama hizmeti
  • Hem gün sonu, hem de gün içi yayınlama kapasitesi
  • Prim ve iskonto değerleri için canlı ve tarihsel, tick ve mum grafikleri
 • Günlük olarak alış-satış marj medyan değerlerini yayınlayan hesaplama hizmeti
  • Fiktif olarak kümelenmiş zaman aralıkları olanağı (mevzuatta belirtilen 30 gün ve 1 yıl, veya diğer bir zaman aralığı)
  • Hem gün sonu, hem de gün içi yayınlama kapasitesi
  • Alış-satış marj performansı için canlı ve tarihsel, tick ve mum grafikleri
 • Tarihsel veri (API erişimi)
  • Tick ve kümelenmiş
  • Günlük olarak derlenen, geriye dönük 2 yıllık veri (isteğe göre uzatılabilmektedir)

Gösterim seçenekleri

dxFeed, verilerin internet sitenizde gösterilmesi için değişik seçenekler sunmaktadır.

 • BYF’lerin performansını görsel olarak analiz edebilmek için internet site widget’ları:
  • Takip listesi
  • Grafik
  • Heatmap ve Cluster Map
 • Canlı bağlantı için API uç noktaları:
  • Kamuya açık internet
  • AWS Cloud
  • Başlıca Equinix veri merkezleri (NY4, CH1, FR2, LD4, ZH4)
  • Desteklenen API’ler: Java, JavaScript, C/C#, REST, Python
 • İndirilebilecek CSV dosyaları
  • In Amazon S3
  • FTP aktarımı

İlave mantıksal analizler

Hesaplanan verilerin ötesinde, eğilimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak görsel analizler sunulmaktadır.

Çekince

Bu internet sayfası ve bununla ilişkili hizmetler SEC 6c-11 Kuralının gereklerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş çözümlerimiz hakkında kamuya açık bilgi sunmak amacını taşımaktadır. Veriler sadece bilgi içindir. Kapsamlı, tam, doğru ve güncel bilgi vermek ve hata ve eksiklikleri düzeltmek için elimizden geleni yapmakla birlikte, hatasız olduğuna dair bir garanti verilememektedir. Devexperts ve dxFeed içerikteki hatalar ve gecikmeler, ve içerik dikkate alınarak gerçekleştirilen eylemler hakkında sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir.

BU İNTERNET SİTESİ, BU İNTERNET SİTE SAYFASI VE BURADA AÇIKLANAN HİZMETLER DEVEXPERTS VE DXFEED TARAFINDAN, “OLDUĞU GİBİ” VE “İMKANLAR DAHİLİNDE” SAĞLANMAKTA, HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUMUN ÖZEL KOŞULLARINI KARŞILAMAK AMACINI TAŞIMAMAKTA VE BELİRLİ BİR YASAL VEYA MEVZUAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KARŞILAMAMAKTA OLUP PROFESYONEL VEYA HUKUKİ GÖRÜŞ OLARAK DİKKATE ALINMAMALIDIR. DEVEXPERTS VE DXFEED, AÇIK SEÇİK VEYA ÖRTÜLÜ OLARAK, BU İNTERNET SİTESİNİN KULLANILMASI HAKKINDA, BU İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN VEYA DXFEED HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE SAĞLANAN BİLGİLER, İÇERİK VE MALZEMELER HAKKINDA BİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VE HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BU İNTERNET SİTESİNİ VE SAĞLANAN HİZMETLERİ RİSK KENDİNİZE AİT OLARAK KULLANDIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ.