Genel Bakış

dxFeed’in bir endeksin tüm yaşam döngüsünü kapsayan dijital endeks yönetim çözümü, bu alanda erişilmiş en üst düzeyin bir örneğidir. Birden çok endeks grubu ortak bir noktadan yönetilebilmekte, Ar-Ge süreçleri de ortaklaştırılabilmektedir. Kontrollü iş akışları ve esnek yönetim ortamı veri manipülasyon sorunlarını çözmek ve doğru bilgiye ulaşmak hususlarında etkili olmaktadır. Endeksler için sürdürülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verimli süreçler haline gelmesi hem borsaların Ar-Ge uzmanlarının, hem de servet yönetimi ve finansal araştırma alanında faaliyet gösteren şirketlerin işini kolaylaştırmaktadır.

Endeks Yönetim Çözümleri içinde şunlar yer almaktadır:

 • Veri kaynaklarının yönetiminde birleştirici yaklaşım
 • Endeks araştırmaları sırasında ve prototip oluştururken kullanılabilecek işbirliği araçları
 • Tarihsel veriler ile çalışan, çeşitli seviyelerde veri gruplayabilen geriye dönük test araçları
 • Endeks gruplarının ve dayandıkları verilerin çeşitli versiyonlarının oluşturulabilmesi, bunların farklı metodlarla ve farklı zaman dilimleri için hesaplanabilmesi
 • Endekslerin görsel, yönetilebilir, kendi belgelerini oluşturabilen varlıklar olarak organize edilmesi, endekslere güvenilir kaynak vasfının kazandırılması, bir yandan da rutin endeks bakım operasyonları devam ettirilerek hesaplama motoru için gruplama ve ağırlıklandırma verisi sağlanması.

IOSCO ilkeleri ile uyumludur

Endeks Yönetim Politika ve Prosedürlerini Okuyun

Çözülen sorunlar

Müşterilerimizin endeks tasarım ve yönetim süreçlerinde en çok şu hususlarda zorlandığı görülmüştür:

 1. Günümüzde çoğu kurum, heterojen bir veri evreninde faaliyet göstermektedir. Çok sayıda veri kaynağı eskimiş veritabanlarından, metin bazlı veritabanlarından ve dahili sistemlerin oluşturduğu Excel dosyalarından oluşmaktadır. Veri miktarı her gün artarken, veriyi tutarlı bir şekilde işlemek ve saklamak ile ilgili sorunlar da artmaktadır. Bu durum da, daha fazla hata yaşanması ve daha fazla kaynak harcanması ile sonuçlanmaktadır.
 2. Endeks iş akışlarını otomatik olarak yürütecek, tasarım, test, işletim, dokümantasyon ve sunum gereksinimlerini karşılayacak bir araç bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mevcut süreçleri işletmek dikkate değer bir zaman ve kaynak gerektirmektedir.
 3. Son olarak, endeks yönetimi alanında araştırmacılar için ortak çalışma ve veri analizi olanakları sağlayan bir Ar-Ge ortamı bulunmamaktadır. Aynı zamanda, endeks yönetim algoritmalarının, iş akışlarının ve destekleyici araçların versiyonlarını kontrol eden merkezi bir yapıya da rastlanmamaktadır.

Müşterilerimiz

Dünyanın önde gelen finansal kurumları, gerçek zamanlı veri iletimi, sofistike analiz hizmetleri ve endeks hesaplama konularına dxFeed’e güvenmektedir:

the small exchange logo Elite Quality Index

En büyük borsalardan ve alım-satım şirketlerinden bazıları, endeks yönetimi ve geriye dönük test konularındaki özelleştirilmiş çözümlerimize güvenmektedir:

the nasdaq logo MIAX SIG

İlgili yazılar

Index Design, Construction and Management (Part 1)
The Importance of Backtesting in Index Construction: The BRIXX Commercial Real Estate Indices

Teknik bilgiler

Çözüm altı adet bileşenden oluşmaktadır:

 1. Ortak veri katmanı
 2. Endeks Ar-Ge ortamı
 3. Endeks iş akışları bakım ortamı
 4. Endeks iş akışları planlama ve uygulama kontrol ortamı
 5. Hesaplama motoru ve dağıtım altyapısı
 6. Versiyon kontrolü

Ürünün verildiği haliyle kapsadığı endeks tipleri

Menkul kıymet sınıfına veya kapsamına göre:

 • Global endeksler
 • Bölgesel endeksler (coğrafi olarak, borsasına göre veya gelişmişlik düzeyine göre tanımlanan bölgeler)
 • Sektör endeksleri (faaliyet alanına, menkul kıymet tipine göre tanımlanan sektörler)

Uygunluk kriterlerine göre:

 • Şirket temel bilgileri, getiri ve oynaklık üzerinden tarama
 • Kümelenmiş sıralamalar
 • Ülke, sektör, menkul kıymet tipi kısıtlamaları

Ağırlık verme yöntemine göre:

 • Fiyat ağırlıklı, eşit ağırlıklı
 • Piyasa kapitalizasyonu ağırlıklı (toplam, dolaşım durumuna göre düzeltilmiş)
 • Azami ağırlık (cap) sınırlamaları veya belli bazı özellikler gibi yardımcı faktörlere göre ağırlık verilmiş
 • Kaldıraçlı ve ters endeksler
 • Ağırlıklı getiri endeksleri
 • Temettü endeksleri
 • Risk kontrol, aşırı getiri, para birimi, para birimi hedge edilmiş, yerel para birimi cinsinden getiri, ve özel açılış kotasyon hesaplamaları

Sistem bütün endeks uygulamasını tek bir canlı dosyada oluşturmaya olanak vermektedir. Bu dosya zengin metin formatı, görselleştirilmiş kodlar ve sonuçlar, tablolar, metinler, vb. içermektedir. Bu yaklaşım analitik ifadeler ve kodlar ile birlikte kullanılan algoritmaları ve yöntemleri belgelemenin kolay bir yolu olup, ayrıca belge yönetimine ve arşivlenmesine gerek kalmamaktadır.

Ayrıca, bu sistem tasarım, prototip oluşturma, test ve dokümantasyon için tek platform sağlayarak, uzmanların birbirleri ile ortak çalışma olanaklarını ciddi şekilde artırmaktadır.

Daha fazla bilgi ve demo için bize ulaşın.