Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Nasdaq Fund Network (NFN)

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Nasdaq Fund Network (NFN)

Nasdaq Fund Network (NFN) günlük fiyat ve hak kullanım verilerini derlediği ve duyurduğu finansal araçlar şunlardır: Yatırım fonları, para piyasası fonları, açık uçlu yatırım ortaklıkları, menkul kıymetleşmiş sigorta poliçeleri, yapılandırılmış ürünler, alternatif yatırım ürünleri, NextShares fonları, SEC düzenlemelerine tabi olmayan yatırım fonları, münferit hesaplar, yönetilen hesaplar, serbest fonlar ve vadesiz mevduat hesapları.

NFN veri setinde gerek ABD, gerekse diğer küresel piyasalardan oldukça çeşitli ürünler bulunmaktadır:

 • NextShares Fonları
 • Menkul Kıymetleşmiş Sigorta Poliçeleri
 • Yapılandırılmış Ürünler
 • Açık Uçlu Yatırım Ortaklıkları (Unit Investment Trusts)
 • Alternatif Yatırım Ürünleri
 • Yatırım Fonları
 • Para Piyasası Fonları

2018’de sunulan yeni ürünler:

 • SEC Düzenlemelerine Tabi Olmayan Yatırım Fonları (Collective Investment Trusts-CITs)
 • Serbest Fonlar
 • Yönetilen Hesaplar (SMA/UMA)
 • Münferit Hesaplar ve Vadesiz Mevduat Hesapları

Nasdaq Fund Network (NFN) hakkında

NFN 1984 yılında, ‘Yatırım Fonları Kotasyon Hizmeti’ adı altında faaliyetine başlamıştır. Yaklaşık 34 yıldan beri, yeni ürünleri ve yeni pazarları yatırımcılarla şeffaflık ilkesi ışığında buluşturmak hususunda önemli bir işlevi olmuştur. İsmi değişmekle birlikte, yarattığı değer aynı kalmıştır. NFN, yatırım ürünlerinin yatırımcılar tarafından keşfedilmesi ve bunlara erişilmesi konusunda, fon yöneticilerine ve ihraççılara önemli bir hizmet sunmaktadır.

Varlık sınıfı
Mutual Funds
Kapsam
35,000+ instruments
Bölge
United States