Endeksler

Borsa İstanbul Endeksleri

Endeksler

Borsa İstanbul Endeksleri

BIST Hisse Senedi Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden gruplar oluşturarak bu grupların ortak performansını ölçmek için tasarlanmıştır.

dxFeed Live Sample: Borsa Istanbul Indices

Symbol Tanım Değişim Değişim % Son Güncelleme
XU100:TR BORSA ISTANBUL 100
Sınırlı demo gösterimi. Veriler en az 15 dakika gecikmeli. Feragatnameye bakınız. dxFeed JavaScript API tarafından desteklenmektedir.
Piyasa verisi ihtiyaçlarınızı görüşmek için bizimle iletişime geçin.

Temettü Endeksleri

BIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki adet temettü endeksi hesaplanmaktadır. Endeks, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem gören şirketlerden son 3 yılda nakdi temettü dağıtmış olanlardan meydana gelmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, Yıldız, Ana ve Alt Pazarda işlem gören şirketlerden kurumsal yönetim notu toplamda 10 üzerinden en az 7, ve her bir kategoride en az 6,5 olan şirketlerin fiyat/getiri performansını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Şehir Endeksleri

Borsa İstanbul 2009 yılı başından itibaren ana üretim tesisleri veya tescil adresleri aynı şehirde bulunan firmaların fiyat ve getiri performanslarını izlemek amacıyla Şehir Endekslerini hesaplamaya başlamıştır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, kurumsal sürdürülebilirlik konusunda iyi performans gösteren Borsa İstanbul şirketlerine bir karşılaştırma ölçütü sunarak Türkiye’de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı, bilgi birikimini ve iyi uygulamaları artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca endeks, kurumsal yatırımcıların çevre, toplum ve yönetişim konularını yönetmekte iyi performans gösteren şirketlere verdikleri değeri göstermeleri için de bir platform olmaktadır.

Halka Arz Endeksi

Endeks, halka arz edilerek Yıldız, Ana ve Alt pazarlarda işlem görmeye başlayan şirket hisse senetlerinden, ayrıca halka arz edilerek Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu hisse senetlerinden oluşmaktadır.

KOBİ Sanayi Endeksi

Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören sanayi şirketlerinden, gözden geçirme tarihi itibariyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulan son yıllık bilançosuna göre “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te belirlenen yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayanların hisse senetlerinden oluşmaktadır.

BIST Likit Banka Endeksi

BIST Likit Banka Endeksi, Yıldız Pazar’da 1. Grupta işlem gören bankalar arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri ve ortalama işlem hacmi en yüksek olan banka hisse senetlerinden oluşmaktadır. Endekste yer alan hisse senedi sayısı en az 6’dır.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi, Yıldız Pazar’da 1. Grupta işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri ve ortalama işlem hacmi en yüksek olan, banka olmayan 10 adet hisse senedinden oluşmaktadır.

Varlık sınıfı
Hisse Senedi Endeksleri
Kapsam
160+ instruments
Bölge
Türkiye