Endeksler

Cboe Avrupa Hisse Senedi Karşılaştırma Ölçütleri (Benchmark’lar)

Truly Comparable Suite of European Indices

Endeksler

Cboe Avrupa Hisse Senedi Karşılaştırma Ölçütleri (Benchmark’lar)

Truly Comparable Suite of European Indices

Endeksler Avrupa’da ilk kez birbiri ile karşılaştırılabilir duruma gelmiştir.

Cboe Avrupa Hisse Senedi Benchmark’larının tümü aynı baz değerden başlamakta (10.000), aynı kural ve metodolojileri uygulamakta, aynı fiyat ve hak kullanım bilgilerini hesaplamalarına dâhil etmektedir. Bu sayede endeksler birbiri ile karşılaştırılabilmekte ve trendler tespit edilebilmektedir.

Bu veri setinde hem ülkeleri, hem de bölgeleri temsil eden 57 adet Avrupa kökenli Cboe hisse senedi endeksi bulunmaktadır.

  • Alternatif benchmark’lar ile yüksek korelasyon bulunması menkul kıymet değişim olanaklarını artırmaktadır.
  • Piyasalar, coğrafi bölgeler ve sektörler arasında, ayrıca toplam piyasa değeri büyük ve küçük olan şirketler arasında karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
  • Gerçek zamanlı değerler, tamamıyla şeffaf kural, ücret ve kontratlar
  • Yakında yürürlüğe girecek olan FRTB ve 28. Madde kurallarına uyumu da sağlamaktadır
  • Bir tek lisans ile tüm Avrupa kapsam içine alınmakta olup, lisansın müşterilere ve bağlı kuruluşlara kullandırımı daha düşük ücretler ile yapılabilmektedir
  • Karşılaştırma ölçütü olarak kullanmak, ayrıca medyaya ve veri dağıtımcısı müşterilere gerçek zamanlı aktarım için iletmek ücretsizdir.

Brexit Barometre Endeksleri

Brexit 50/50, Brexit’in Birleşik Krallık’ta yerleşik şirketler üzerindeki etkisini yansıtmak üzere oluşturulmuş olan iki adet benchmark endekstir.

Bu endeksler, gelirleri içinde GBP ağırlığı en fazla ve en az olan Birleşik Krallık şirketlerini gruplayarak Brexit etkisini yansıtacak birer barometre olarak tasarlanmıştır.

Cboe Avrupa Hisse Senedi Benchmark verileri içinde şunlar yer almaktadır:

  • Gerçek zamanlı endeks değerleri
  • Her bir endeksin günlük dosyasında, açılıştaki ve kapanıştaki endeks bileşenleri, bileşenlerin ait olduğu sektörler, tarihsel endeks değerleri ve hak kullanım verileri bulunmaktadır.

Asset class
Indices
Coverage
57 instruments
Region
Europe