Endeksler

ICE Global Index Feed

Endeksler

ICE Global Index Feed

ICE Küresel Endeks Verisi (GIF), ICE borsasının gerçek zamanlı endeks verilerini ve endekse dayalı ürün değerlemelerinde kullanılacak verileri içeren temel veri setidir. GIF, hem ileri düzey alım-satım stratejilerini desteklemek, hem de günümüz koşullarında endeks hesaplamaları ve endekse dayalı ürün değerlemeleri için ihtiyaç duyulan veri iletim sıklığını karşılamak üzere oluşturulmuştur.

GIF verileri şunları içermektedir:

  • NYSE, NYSE Arca, NYSE American ve diğer endeksler (örneğin, sabit getirili, strateji)
  • Üçüncü taraf endeks değerleri (örneğin, DB Liquid Commodity, Wisdom Tree, Wilder Hill New Energy)
  • Segmented ETF Indicative Optimized Price Value (IOPV) (BYF segmenti optimize edilmiş değerler) – değerler ve statik portföy verisi
  • Gün İçi Portföy Değerleri (IPV)
  • Günlük değerleme bilgileri: Net varlık değeri, kayıtlı hisse senetleri, ihraç edilen pay başına tahmini kazanç, toplam tahmini ihraç kazancı, ve temettüler.

Asset class
Indices
Region
Global