Endeksler

Nasdaq Global Index Data

Endeksler

Nasdaq Global Index Data

Küresel Endeks Veri Hizmeti (GIDS), Nasdaq’ın endeks ve BYF değerleme verilerini ve üçüncü taraflardan aldığı verileri bir araya getiren, temel veri iletim hizmetidir.

Nasdaq Küresel Endeksler birimi, 1971 yılından beri inovatif, şeffaf ve pazar lideri olan endeksler oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla çok sayıda coğrafi bölgeyi ve varlık sınıfını kapsayan Nasdaq endekslerinin Nasdaq Küresel, Emtia, Yeşil Ekonomi, Nordik Ülkeler ve İslami ürün endeksleri gibi ürün grupları bulunmaktadır.

Nasdaq, endekslere ve endekse dayalı ürünlere dair verilerini işlem günü boyunca iletmektedir. İletilen bilgiler içinde ağırlıklar, bileşenler, hak kullanım bilgileri ve diğer faydalı bilgiler yer almaktadır. Nasdaq küresel endekslerinin yaygın olarak kullanılması, yatırımcılar, fon yöneticileri ve küresel finans kurumları için performansın şeffaf bir biçimde ölçülebilmesini sağlamaktadır.

Nasdaq küresel endeks veri iletim hizmetinin kapsamı (Nasdaq endeksleri ve bazı üçüncü taraf endeksleri):

 • Gerçek zamanlı endeks seviyeleri
 • Takas verileri
 • Seçilmiş menkul kıymetler için spot değerler
 • Günlük bileşenler (menkul kıymet) verisi
 • Gün başı ve gün sonu özet veri

Nasdaq’a kote olmuş BYF’ler için ise, GIDS şu verileri sağlamaktadır:

 • Gün içi portföy değerleri (IPV)
 • Günlük değerleme bilgisi:
  • Hisse başına net varlık değeri
  • Hisse başına tahmini nakit
  • Yeni ihraç edilen fon payı başına tahmini nakit
  • Yeni ihraç edilen fon payı başına toplam nakit
  • Toplam hisse adedi
 • BYF kodlarını ileten genel bilgi mesajı

Asset class
Indices
Coverage
40,000 Indexes and 750 ETF Valuation data points
Region
Global