Endeksler

S&P Dow Jones Endeksleri

Endeksler

S&P Dow Jones Endeksleri

S&P Dow Jones endeksleri dünyanın endeks içerikli en büyük veri kaynağıdır. S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average gibi, artık ikonlaşmış piyasa göstergeleri de bu çatı altında bulunmaktadır. 120 yıllık tecrübesi ile, S&P Dow Jones endeksleri kurumsal ve bireysel yatırımcılara hitap eden inovatif ve şeffaf çözümler üretmeye devam etmektedir.

S&P Dow Jones endeksleri gelişme ihtimali olan (frontier) pazarlardan gelişmiş pazarlara uzanan geniş bir evreni kapsamakta, bu piyasalara erişmek isteyen yatırımcılara kullanışlı karşılaştırma ölçütleri (benchmark) sunmaktadır.

Dünyanın en iyi bilinen ve en çok takip edilen endekslerinden bazıları S&P Dow Jones çatısı altında yer almaktadır:

  • S&P 500®, toplam piyasa değeri bakımından büyük ABD şirketlerinin en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Karşılaştırma ölçütü (benchmark) olarak bu endeksi kullanan finansal araçların değeri 9,9 trilyon ABD Doları olup, bunun 3,4 trilyonu endekslerde yer alan menkul kıymetlerdir. Endeks içinde yer alan 500 önemli şirket, piyasanın toplam değerinin %80’ini oluşturmaktadır.
  • Mayıs 1896’da kullanıma sunulan Dow Jones Industrial Average®, ABD hisse senedi piyasasının tüm dünyada tanınan en önemli göstergesidir. Endeks ulaşım ve altyapı hizmetleri hariç olmak üzere tüm sektörleri kapsamaktadır. Bu iki sektör ise “Dow Jones Transportation Average” ve “Dow Jones Utility Average” endeksleri ile takip edilebilmektedir.

Asset class
Indices
Coverage
700000+ indices
Region
Global